Två månaderTvå månader idag
Sann kärlek kan inte döljas.